Zamówienia - 2020 i 2019 r.

Karty podstawowe

Ogłoszenia dotyczące aplikacji Systemu Instrumentów Metodycznych

Zaproszenie do składania ofert (28.12.2020)

Związek Harcerstwa Polskiego zaprasza zainteresowane podmioty do opracowania oferty na przygotowanie aplikacji do obsługi Systemu Instrumentów Metodycznych.

Treść zaproszenie i wymagania dla oferentów

Zainteresowane firmy zapraszamy do przesyłania ofert do 14.01.2021. Informacji dotyczących postępowania udziela Pan Marcin Bednarski za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem marcin.bednarski@zhp.net.pl lub telefornicznie pod numerem 665 405 082.


Ogłoszenia dotyczące Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych

Zaproszenie do składania ofert (08.09.2020)

Związek Harcerstwa Polskiego działający na rzecz organizacji realizujących Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 zaprasza zainteresowane podmioty do opracowania oferty na przygotowanie koncepcji kampanii promującej działania ruchu harcerskiego w ramach platformy komunikacyjnej „CAŁYM ŻYCIEM”.

Treść zaproszenia

Zainteresowane agencje zapraszamy do przesyłania ofert do 22.09.2020. Informacji dotyczących postępowania udziela Pani Małgorzata Sinica, koordynatorka „Części Wspólnej” Programu ROHiS – malgorzata.sinica@rohis.pl


Ogłoszenia dotyczące Europejskiego Jamboree

Regulamin wewnętrzny ZHP stosowany przy wyborze dostawców towarów i usług w związku z organizacją Europejskiego Jamboree 2020

Wykaz ogłoszeń o konkursach w sprawie wyboru wykonawców (dostawców towarów i usług)

POSTĘPOWANIA ROZSTRZYGNIĘTE:

Numer ogłoszenia Data ogłoszenia Przedmiot Termin składania ofert
EJ/2019/05 24.12.2019 Wykonanie instalacji elektrycznych w Miasteczku Jamboree 09.01.2020 12:00 CET
EJ/2019/03 15.11.2019 Prowadzenie oficjalnego sklepu Europejskiego Jamboree 2020 02.12.2019 12:00 CET
EJ/2019/02 15.11.2019

Tymczasowe trakty drogowe w Miasteczku Jamboree w Gdańsku

02.12.2019 12:00 CET
EJ/2019/01 15.11.2019

Scena i obsługa techniczna

02.12.2019 12:00 CET

 

 

 

POSTĘPOWANIA ANULOWANE W ZWIĄZKU Z COVID-19:

W związku z przełożeniem Europejskiego Jamboree na sierpień 2021 r., ponowny proces kontraktowania dostaw i usług rozpocznie się w listopadzie 2020 r.

Numer ogłoszenia

Data ogłoszenia Przedmiot Termin składania ofert
EJ/2020/18 11.03.2020 Wynajem i dostarczenie namiotów i innego sprzętu na potrzeby European Jamboree 2020 25.03.2020 12:00 CET
EJ/2020/17 09.03.2020

Zabezpieczenie imprez masowych podczas European Jamboree 2020 (ponowne postępowanie)

23.03.2020 12:00 CET
EJ/2020/16 25.02.2020 Dostarczenie pojemników oraz odbiór odpadów podczas European Jamboree 2020 10.03.2020 12:00 CET
EJ/2020/15 25.02.2020 Wynajem i dostarczenie kontenerów biurowych na potrzeby European Jamboree 2020 10.03.2020 12:00 CET
EJ/2020/14 25.02.2020 Dostarczenie kontenerów magazynowych na potrzeby European Jamboree 2020 10.03.2020 12:00 CET
EJ/2020/13 25.02.2020 Wynajem sprzętu ppoż. na potrzeby European Jamboree 2020 10.03.2020 12:00 CET
EJ/2020/12 25.02.2020 Dostarczenie butli gazowych dla European Jamboree 2020 10.03.2020 12:00 CET
EJ/2020/11 25.02.2020 Obsługa autokarowa programu European Jamboree 2020 10.03.2020 12:00 CET
EJ/2020/10 18.02.2020

Dostawa systemów sanitarnych na potrzeby Europejskiego Jamboree 2020

03.03.2020 12:00 CET
EJ/2020/09 18.02.2020

Dostarczenie namiotów dla drużyn Europejskiego Jamboree 2020

03.03.2020 12:00 CET
EJ/2020/08 13.02.2020 Dostarczenie wyprawki dla drużyn Europejskiego Jamboree 2020 27.02.2020 12:00 CET
EJ/2019/07 30.12.2019 Zabezpieczenie imprez masowych w trakcie European Jamboree 2020 (ANULOWANE) 13.01.2020 12:00 CET
EJ/2019/06 24.12.2019 Wyżywienie obsługi European Jamboree 2020 09.01.2020 12:00 CET
EJ/2019/04 24.12.2019 Kompleksowa organizacja systemu dostaw i dystrybucji żywności dla uczestników European Jamboree 2020 (27.07-07.08.2020) oraz organizacja i prowadzenie ogólnodostępnych punktów handlowych dla uczestników European Jamboree 2020 [Termin wydłużony do 20.01.2020]

09.01.2020 12:00 CET

20.01.2020 12:00 CET