Zamówienia - 2019 r.

Karty podstawowe

Regulamin wewnętrzny ZHP stosowany przy wyborze dostawców towarów i usług w związku z organizacją Europejskiego Jamboree 2020

Wykaz ogłoszeń o konkursach w sprawie wyboru wykonawców (dostawców towarów i usług):

Numer ogłoszenia Data ogłoszenia Przedmiot Termin składania ofert
EJ/2019/07 30.12.2019 Zabezpieczenie imprez masowych w trakcie European Jamboree 2020 13.01.2020 12:00 CET
EJ/2019/06 24.12.2019 Wyżywienie obsługi European Jamboree 2020 09.01.2020 12:00 CET
EJ/2019/05 24.12.2019 Wykonanie instalacji elektrycznych w Miasteczku Jamboree 09.01.2020 12:00 CET
EJ/2019/04 24.12.2019 Kompleksowa organizacja systemu dostaw i dystrybucji żywności dla uczestników European Jamboree 2020 (27.07-07.08.2020) oraz organizacja i prowadzenie ogólnodostępnych punktów handlowych dla uczestników European Jamboree 2020 [Termin wydłużony do 20.01.2020]

09.01.2020 12:00 CET

20.01.2020 12:00 CET

EJ/2019/03 15.11.2019 Prowadzenie oficjalnego sklepu Europejskiego Jamboree 2020 02.12.2019 12:00 CET
EJ/2019/02 15.11.2019

Tymczasowe trakty drogowe w Miasteczku Jamboree w Gdańsku

02.12.2019 12:00 CET
EJ/2019/01 15.11.2019

Scena i obsługa techniczna

02.12.2019 12:00 CET