Główna Kwatera ZHP

Karty podstawowe

Członkowie Głównej Kwatery ZHP:

  1. hm. Grzegorz Woźniak – Naczelnik ZHP
  2. hm. Jarosław Janas - z-ca Naczelnika ZHP
  3. pwd. Joanna Pawłowska - skarbniczka ZHP
  4. phm. Małgorzata Siedlecka - zastępczyni naczelnika ZHP ds. programu
  5. hm. Łukasz Rycharski - zastępca naczelnika ZHP ds. relacji
  6. hm. Elżbieta Noga - członkini Głównej Kwatery ZHP ds. pracy z kadrą
  7. hm. Tomasz Kujaczyński - członek Głównej Kwatery ZHP ds. chorągwi
  8. hm. Piotr Stanisławski - członek Głównej Kwatery