Chorągiew Łódzka

Karty podstawowe

adres: PROF. BOHDANA STEFANOWSKIEGO (UL.) 19
kod pocztowy: 90-537
gmina: GMINA ŁÓDŹ-POLESIE (DELEGATURA)
powiat: POWIAT ŁÓDŹ
województwo: WOJ. ŁÓDZKIE
telefon: +48 426363262
poczta e-mail: lodzka@zhp.pl
strona WWW: lodzka.zhp.pl
Komendant: hm. Natalia Patorska-Grzelewska