Zamówienia

Karty podstawowe

Ogłoszenie nr 28013 - 2017 z dnia 2017-02-20 r.​

Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostarczania krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych dla Związku Harcerstwa Polskiego

* * *

Ogłoszenie nr 17446 - 2017 z dnia 2017-01-31 r.

Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostarczania krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych dla Związku Harcerstwa Polskiego

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki edytowalne
 

* * *

Związek Harcerstwa Polskiego zaprasza do składania ofert zgodnie z poniższymi aktualnie trwającymi zapytaniami ofertowymi:

Wynajem i serwis przenośnych toalet, kontenerów prysznicowych, umywalni i płotu ogrodzeniowego (ZHP_POF_CEJ-1-2016_Sanitarne)

Świadczenie usługi wyżywienia cateringowego uczestników Central European Jamboree (ZHP_POF_CEJ-2-2016_Wyzywienie)

Wynajem, montaż, demontaż oraz obsługę techniczną sceny zadaszonej wraz z nagłośnieniem i oświetleniem oraz obsługą (ZHP_POF_CEJ-3-2016_Scena)

Oferty prosimy składać wg poniższego wzoru:

ZHP_POF_Wzor_Oferty

Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zapytania ofertowego prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres zamowienia@zhp.pl

* * *

Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostarczania krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych oraz rezerwacja i sprzedaż miejsc hotelowych za granicą dla Związku Harcerstwa Polskiego.

Numer ogłoszenia: 127454 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 Zawiadomienie o wynikach postepowania​