Zamówienia

Karty podstawowe

Ogłoszenie nr GDN/2018/04 z dnia 25 październik 2017 r.

Dostawa systemów sanitarnych do obsługi Zlotu ZHP Gdańsk 2018

(NIE PODLEGA PZP)

Termin składania ofert: 6 listopada 2017 r.

Ogłoszenie 
Załącznik - Oświadczenie Oferenta
Załącznik - Pełnomocnictwo
Załącznik - Zaproszenie do składania ofert

* * *

Ogłoszenie nr GDN/2018/03 z dnia 25 październik 2017 r.

Wyżywienie dla kadry Zlotu ZHP „Gdańsk 2018” (02—17.08.2018) — Kantyna Zlotowa ​

(NIE PODLEGA PZP)

Termin składania ofert: 20 listopada 2017 r.

Ogłoszenie 
Załącznik - Oświadczenie Oferenta
Załącznik - Pełnomocnictwo
Załącznik - Zaproszenie do składania ofert

* * *

Ogłoszenie nr GDN/2018/02 z dnia 22 września 2017 r.

Usługa dostarczenia systemu zarządzania projektem, rejestracjami i akredytacjami wraz z dostarczeniem natywnej aplikacji mobilnej
dla uczestników Zlotu ZHP „Gdańsk 2018”

(NIE PODLEGA PZP)

Konkurs został rozstrzygnięty

Ogłoszenie o konkursie

* * *

Ogłoszenie nr GDN/2018/01 z dnia 4 września 2017 r.

Kompleksowa organizacja systemu dostaw i dystrybucji żywności dla uczestników Zlotu ZHP „Gdańsk 2018” (06—16.08.2018) oraz organizacja i prowadzenie ogólnodostępnych punktów handlowych dla uczestników Zlotu ZHP „Gdańsk 2018” (06—16.08.2018)

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 9 października 2017 r. do godz. 12.00.

Złożone oferty są rozpatrywane.

(NIE PODLEGA PZP)

Ogłoszenie o konkursie
Załącznik nr 1 - Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo
Załącznik nr 3 - Zaproszenie do składania ofert

* * *

Ogłoszenie nr 28013 - 2017 z dnia 2017-02-20 r.​

Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostarczania krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych dla Związku Harcerstwa Polskiego

* * *

Ogłoszenie nr 17446 - 2017 z dnia 2017-01-31 r.

Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostarczania krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych dla Związku Harcerstwa Polskiego

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki edytowalne
 

* * *

Związek Harcerstwa Polskiego zaprasza do składania ofert zgodnie z poniższymi aktualnie trwającymi zapytaniami ofertowymi:

Wynajem i serwis przenośnych toalet, kontenerów prysznicowych, umywalni i płotu ogrodzeniowego (ZHP_POF_CEJ-1-2016_Sanitarne)

Świadczenie usługi wyżywienia cateringowego uczestników Central European Jamboree (ZHP_POF_CEJ-2-2016_Wyzywienie)

Wynajem, montaż, demontaż oraz obsługę techniczną sceny zadaszonej wraz z nagłośnieniem i oświetleniem oraz obsługą (ZHP_POF_CEJ-3-2016_Scena)

Oferty prosimy składać wg poniższego wzoru:

ZHP_POF_Wzor_Oferty

Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zapytania ofertowego prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres zamowienia@zhp.pl

* * *

Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostarczania krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych oraz rezerwacja i sprzedaż miejsc hotelowych za granicą dla Związku Harcerstwa Polskiego.

Numer ogłoszenia: 127454 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 Zawiadomienie o wynikach postepowania​